2018 നവംബര്‍ ഒന്നിന് നടന്ന കേരളപ്പിറവി ദിനാചരണം


കേരളപ്പിറവി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2018 നവംബര്‍ ഒന്നിന് എല്‍.ബി.എസ് സെന്റര്‍ അങ്കണത്തില്‍ നടന്ന മലയാള ദിനാചരണവും ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് എല്‍. ബി. എസ് ഡയറക്ടര്‍ ഭരണഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.